Home | Search | Guestbook | Contact


De vijf veranderingsfasen

De Dierenriem

Nu bekend is hoe uit de vijf planeten de tien hemelse stammen voortkomen, wordt het interessant om te zien hoe de twaalf aardse takken hieruit ’groeien’ hieruit voortkomen. Dit is zeker niet moeilijk te begrijpen en gezien de toepgepaste logica, in hoge mate verbluffend! Net als in een mensenleven kennen de hemelse stammen een tijdstip van geboorte, volwassenheid en sterfte (regeneratie). Deze levensfasen van de vier seizoengebonden elementen Hout, Vuur, Metaal en Water werden stuk voor stuk vastgelegd en leidden tot de bekende dierenriem, die in astrologische termen de ’Twaalf Aardse Takken’ vertegenwoordigen. Op die wijze waargenomen, vormen de dieren in de dierenriem de stations waar de mobiele ’Hemelse Stammen’ hun kringloop in voltooien. De astrologische dierenriem is op die wijze een landkaart, waar het heersende element van een bepaalde periode is vastgelegd. De vier hoofdrichtingen Oost, Zuid, West en Noord en hun tussenliggende gebieden geven via het element de heersende periode van het jaar aan en geven zo vorm aan een heuse kalender, die aanvangt met de Tijger (eind januari – begin februari) en eindigt met het Rund. (1)


(1)De betekenis van de dieren en hun combinaties met de overige dieren in de dierenriem worden na deze introductie verder toegelicht.


Geboorte, Volwassenheid en Regeneratie van de vijf elementen


Hout

Zo wordt Jupiter (voorjaar) bijvoorbeeld al in de maanomloop van November (het Zwijn) geboren, bereikt deze z&rsquon volwassen status in de maanomloop van Maart (het Konijn) en regenereert de planeet in de maanomloop van Juli (Schaap). Dit wordt de driehoek van het element Hout genoemd (zie afb.), dat zich respectievelijk in de drie fasen wortel, bloei en vrucht/zaad openbaart: Zwijn, Konijn en Schaap.


Vuur

Het element Vuur (licht en warmte) wordt in de eerste maanomloop van het Chinese jaar ( februari) geboren en kondigt het Chinese nieuwe jaar aan. Hoewel de warmte nog op zich laat wachten, lengen de dagen zichtbaar op weg naar de eerste voorjaarsdagen. Deze geboortestatus van het element Vuur bereikt in de maanomloop van juni z’n volwassenheid in het teken van het Paard en duikt weer weg onder de dieper gelegen aardlagen in in het teken van de Hond (oktober).

Tijger, Paard en Hond.


Aarde

Hoewel het element Aarde ook z’n geboorte, volwassenheid en regeneratiepunten kent, is het niet seizoengebonden en heeft derhalve ook geen zichtbare elementaire ’driehoek’. Daarentegen doet het z’n invloed juist gelden als de seizoenen wisselen. Het heeft hierbij een neutrale, haast scheidsrechterlijke functie die er voor zorg draagt, dat de overgang geleidelijk verloopt. De invloed laat zich op die manier evenzeer gelden als de overige elementen en regeert elke laatste achttien dagen van ieder seizoen. In z’n ontwikkeling van geboorte naar volwassenheid en regeneratie gaat het gelijk op met het element Vuur.


Metaal

De ontwikkeling van het element Metaal volg je het best met het element Hout (landbouw) in gedachten. Het heeft z’n geboorte in de maanomloop van Mei (de Slang), z’n volwassenheid in de maanomloop van september (de Haan) en regenereert in de maanomloop van januari (het Rund). Hieruit wordt duidelijk dat het metaal wordt ingezet voor het bewerken van het land en het binnenhalen van de oogst. Verder regeert het element het geldcicuit dat ontstaat uit de verhandelde opbrengst. De karakteristieke kenmerken van het element Metaal zijn daarom ook het veranderen en het vernieuwen (herfst). Slang, Haan en Rund.


Water

De ontwikkeling van het element Water is tegengesteld aan die van het element Vuur en vertegenwoordigt het winterse, donkere principe. Het wordt in de maanomloop van de maand augustus (de Aap) geboren, waar de terugloop van de dag(licht)lengte al goed merkbaar wordt. Het bereikt zn volwassen status op de kortste dag in de maanomloop van december (de Rat) en regenereert in de maanomloop van april (de Draak). Zn karakteristieke kenmerken vind je terug in de koude, in het vochtige en bovenal in het standvastige (het volhouden). De letterlijke diepgang van het element vind je bijvoorbeeld ook figuurlijk terug in leer van de filosofie, waar ook de nodige diepgang plaats heeft teneinde een levensbeschouwelijke oplossing te vinden voor een bepaald probleem. Aap, Rat en Draak.


De diverse fasen van de elementaire ontwikkelingen die uit de overdracht ontstonden, hebben zo allen hun plaats gevonden in de zodiacale cirkel en houden elkaar zo ook in evenwicht. Met bovenstaande informatie bij de hand wordt duidelijk dat een element z’n sterke en zwakke plaatsen kent in de zodiac. Om nu helder en duidelijk inzicht te krijgen in het interpreteren van een persoonlijke horoscoop dient het onderstaande als een gids. Uiteraard geschiedt dit eenvoudig en wanneer er behoefte is aan een gedetailleerde uitleg (interpretatie van de persoonlijke tekens), doet diegene dat het best via een bericht naar ons e-mail adres (chineseastrology@hidden-well.com).


De wederzijdse benvloeding van de elementen onderling zijn bepalend voor de veranderingen in het leven, die elementair gezien, vijf verschillende fasen kennen. Bij wijze van voorbeeld onderstaand de vijf veranderingsfasen van het element Hout:


      Hout wordt door het element Water voortgebracht

      Hout brengt het element Vuur voort

      Hout beheerst het element Aarde (voeding)

      Hout wordt door het element Metaal beheerst (geoogst)

      Hout gelijkt het element Hout


Deze vijf veranderingsfasen zijn bepalend voor de vitaliteit van een element en de onderlinge bindingen werden door de astrologen van weleer weergegeven door kenmerken, waarvan de gelijkenissen voor ons wellicht het dichtst in de buurt van schaakfiguren komen. Om deze figuren tot in de kleinste details te leren kennen en te begrijpen, vertegenwoordigt het eerder gememoreerde &rsquoGeld&rsquo een sleutelrol. Dit zal duidelijk worden aan de hand van de volgende alineas, die afsluiten met een overzichtelijke tabel van alle mogelijke combinaties.

Back to top
© Copyright The Hidden Well (2021) Information: chineseastrology@hidden-well.com [Disclaimer] [Privacy statement]