Home | Search | Guestbook | Contact


Notes on interpreting Chinese Astrology

To give you a clear and proper insight into Chinese astrological methods, one should first raise their scope to the 4 seasons Spring, Summer, Autumn and Winter. These are entwined with the influence of the planets. The 5 planets which extend their influence are all visible with the naked eye, and each rule, with exception of one neutral middle planet, for One Season. Jupiter rules spring, Mars rules summer, Venus rules autumn and Mercury is Winter, with Saturn as the neutral middle. These influences are called the children of Heaven and Earth, whom, metaphorically speaking, shape all Life as we know it. Earth is looked upon as "empty" and the, non-polar, unity of heaven (so invisible!) takes the shape of the five different elements, with a leading role for Jupiter. This family character is not only remarkable, but also important as guideline for the power- and force ratio within this cosmic family. Thurthermore it is obvious that the colours (radiance) of the planets match the specific element of the season they rule. Firstborn Jupiter has a greenish radiance (plants & animals), Mars a red one (Fire & Heat), Saturn is yellow (Earth/mountain), Venus is white (metal/harvest) and Mercury has a dark radiance (water/clouds). For a better understanding of each of these elements, aforementioned influences will be explained in their order of hierarchy.


SUMMARISED:

* JUPITER       
- SPRING
       
- WOOD
       
- GREEN
* MARS       
- SUMMER
       
- FIRE
       
- RED
* SATURN       
- CENTER
       
- EARTH
       
- YELLOW
* VENUS       
- AUTHUMN
       
- METAL
       
- WHITE
* MERCURY       
- WINTER
       
- WATER
       
- BLACKWat warm is, stijgt omhoog en wat vloeibaar is, vloeit naar beneden. Om die reden plaatsten de vroegere Chinezen het zuiden van de windroos in de top en het noorden beneden


* JUPITER/WOOD

Dit is de eerstgeborene uit het huwelijk van hemel en aarde en deze haast explosieve levenskracht van het element Hout, dat in het voorjaar met kracht en snelheid uitloopt, wordt verbonden met de planeet Jupiter. Deze impulsieve kracht die met gezwinde spoed flora en fauna activeert, wordt eveneens verbonden met de donder en is de krachtigste van alle invloeden. Je treft de invloed in het voorjaar, in de vroege morgenuren, in snelgroeiende planten en verder in alle eerste begin en bij alle plotselinge of schokkende voorvallen. De planeet heerst van februari t/m april en symboliseert de terugkeer van het licht.


* MARS/FIRE

Na de uitloop van al het groen en de terugkeer van het licht, neemt de warmte gestaag toe en deze rijzende invloed wordt toegeschreven aan de planeet Mars, die in het verlengde van de genoemde eigenschappen het toenemen, de expansie representeert. De bomen en gewassen die in de heersende periode van Jupiter met een krachtige puls uit hun winterslaap werden gewekt, bereiken in deze periode hun wasdom en volwassenheid. Verder bereikt het daglicht hier z’n langste periode en kan het element zeer krachtig van zich doen spreken. De kleur rood wordt in onze samenleving sterk verbonden met waarschuwing en gevaar; het rode stipje op de warmwaterkraan, het rode stoplicht, de brandweerwagen, de liefde dat het hart in vuur en vlam zet etc. Alle zaken die aldus met het element Vuur verbonden zijn, verlangen een zekere beheersing en in het verlengde hiervan lijkt het haast ‘logisch’dat bijvoorbeeld ook de krijgkunst onder deze invloed valt. Het element is echter afhankelijk van brandstof en heerst van Mei t/m Juli. Het heeft tenslotte een bescheiden kracht in de herfst- en winterperiode.


*SATURN/EARTH

Na de explosie en het vuur onstonden uit het magma der Aarde de omhoog-gestuwde bergen en kwam alles tot de aan Saturnus toegeschreven rust. Dit Aarde element vertegenwoordigt het neutrale, objectieve en is als enig element niet aan één seizoen gebonden. Het scheidt als een soort scheidsrechterlijk element de seizoenen van elkaar en heerst zodoende iedere laatste achttiendaagse periode van ieder seizoen. Saturnus symboliseert het voor de vroegere Chinees heilige midden van trouw, rust en ongebondenheid. De enorme massa van het element staat tenslotte symbool voor de druk die het element uitoefent.


*VENUS/METAL

Het element Metaal is in de westerse astrologie onbekend omdat daar de basis voor de veranderingen in het leven door vier elementen (Lucht, Vuur, Aarde en Water) worden weergegeven. In de Chinese astrologie is het element de nakomeling van het element Aarde, heerst het zowel over de herfst periode, als over het eind van de dag en sluit het element het groeiseizoen af met het binnenhalen van de oogst. Het element Aarde, rijk aan metaalsporen, is de bakermat voor de ontwikkeling van het element Metaal. Door de bovengenoemde druk van de aardlagen verworden de metaalsporen tot aders en geven zo geboorte aan het element, dat de karakteristieke eigenschappen van verandering en vernieuwing herbergt. Kenmerkende eigenschap van het Metaal (wanneer gesmeed en verwerkt) is het vermogen om te ploegen, te kappen en te snijden.


*MERCURY/WATER

Het element Water wordt, volgens deze overdracht, voortgebracht door het element Metaal, dat even boven de bomengrens wordt gewonnen en waar de eerste stroompjes water in beekjes en riviertjes overgaan. Het element vloeit altijd in een neerwaartse beweging en bereikt zo de diepst gelegen plaatsen. De elementaire eigenschappen zijn de kracht (neerwaarts aanzwellende stroom) en het vermogen om te reinigen. Verder kan het stromen en stilstaan. Deze specifieke karaktereigenschappen heersen in de winterperiode als ook het licht op z’n diepste punt is aangeland (kortste daglengte) en wordt het best verwoordt met standvastigheid (vastberadenheid/volhouden).


Back to top
© Copyright The Hidden Well (2021) Information: chineseastrology@hidden-well.com [Disclaimer] [Privacy statement]