Home | Search | Guestbook | Contact


De Tien Hemelse Stammen

De mannelijke en vrouwelijke karakters van de planeten

Zoals boven reeds opgemerkt, vindt de overdracht plaats vanuit de hemel naar de aarde. De actie gaat hierbij van het hemelse uit en wordt vanwege deze uitgaande actie mannelijk genoemd, terwijl de ontvangende aarde (reactie) als vrouwelijk wordt omschreven. Dit mannelijke- en vrouwelijke aspect vinden we ook terug bij de planeten die deze overdracht van Hemel naar Aarde vorm geven. Zo heeft elke planeet buiten een mannelijke- ook een vrouwelijke zijde. De kleuren van de mannelijke karakters zijn reeds weergegeven in de samenvatting van PLANEET / SEIZOEN / ELEMENT / KLEUR en vertegenwoordigen het actieve gedeelte van de overdracht. De vrouwelijke ’reactieve’ kleuren refereren eveneens aan de natuurlijke eigenschappen van het seizoen dat zij beheersen, maar zijn in hun aard het tegengestelde van de mannelijke invloeden. Waar Jupiter in z’n mannelijke status ’de grote groene vlakte’ weergeeft, geeft de planeet in haar vrouwelijke status vorm aan ’de blauw gewelfde schotel’ (de lucht boven ons); waar Mars in mannelijke vorm (Rood) het grote Vuur (warmte, zomer) vertegenwoordigt, toont het z’n vrouwelijke Vuur (Paars) in het sterrenlicht, kaarsvlam en avondlicht (sfeer); waar de mannelijke Saturnus (Geel) de bergen en de massieve aarde (rots, gesteente) uitbeeldt, toont het z’n vrouwelijke karakter (Goud) in het dal en in de zachte vruchtbare aarde; waar de mannelijke status (Wit) van Venus in het ’harde’ metaal (oogstgereedschap, wapens) weerklinkt, toont het de ’zachte’ vrouwelijke vorm in de edele metalen, in het sieraad en in het geld; waar de mannelijke kracht (Zwart/Indigo) van Mercurius de grote wateren (oceaan, zee ) representeert, toont het z’n vrouwelijke karakter (Grijs) in de stromende beekjes en rivieren. De bovenstaand toegedichte karaktereigenschappen zijn de meest in het oog springende en geven richting aan de verdere interpretatiemogelijkheden.


De Twaalf Aardse Takken

De Dierenriem

Nu bekend is hoe uit de vijf planeten de tien hemelse stammen voortkomen, wordt het interessant om te zien hoe de twaalf aardse takken hieruit ’groeien’; hieruit voortkomen. Dit is zeker niet moeilijk te begrijpen en gezien de toegepaste logica, in hoge mate verbluffend! Net als in een mensenleven kennen de hemelse stammen een tijdstip van geboorte, volwassenheid en sterfte (regeneratie). Deze levensfasen van de vier seizoengebonden elementen Hout, Vuur, Metaal en Water werden stuk voor stuk vastgelegd en leidden tot de bekende dierenriem, die in astrologische termen de ’Twaalf Aardse Takken’ vertegenwoordigen. Op die wijze waargenomen, vormen de dieren in de dierenriem de stations waar de mobiele ’Hemelse Stammen’ hun kringloop in voltooien. De astrologische dierenriem is op die wijze een landkaart, waar het heersende element van een bepaalde periode is vastgelegd. De vier hoofdrichtingen Oost, Zuid, West en Noord en hun tussenliggende gebieden geven via het element de heersende periode van het jaar aan en geven zo vorm aan een heuse kalender, die aanvangt met de Tijger (eind januari – begin februari) en eindigt met het Rund.([1])

[1] De betekenis van de dieren en hun combinaties met de overige dieren in de dierenriem worden na deze introductie verder toegelicht.


Geboorte, Volwassenheid en Regeneratie van de vijf elementen

Hout

Zo wordt Jupiter (voorjaar) bijvoorbeeld al in de maanomloop van November (het Zwijn) geboren, bereikt deze zín volwassen status in de maanomloop van Maart (het Konijn) en regenereert de planeet in de maanomloop van Juli (Schaap). Dit wordt de driehoek van het element Hout genoemd (zie afb.), dat zich respectievelijk in de drie fasen wortel, bloei en vrucht/zaad openbaart: Zwijn, Konijn en Schaap.
Vuur

Het element Vuur (licht en warmte) wordt in de eerste maanomloop van het Chinese jaar (februari) geboren en kondigt het Chinese nieuwe jaar aan. Hoewel de warmte nog op zich laat wachten, lengen de dagen zichtbaar op weg naar de eerste voorjaarsdagen. Deze geboortestatus van het element Vuur bereikt in de maanomloop van juni z’n volwassenheid in het teken van het Paard en duikt weer weg onder de dieper gelegen aardlagen in in het teken van de Hond(oktober).


Tijger, Paard en HondAarde

Hoewel het element Aarde ook z’n geboorte, volwassenheid en regeneratiepunten kent, is het niet seizoengebonden en heeft derhalve ook geen zichtbare elementaire ’driehoek’. Daarentegen doet het z’n invloed juist gelden als de seizoenen wisselen. Het heeft hierbij een neutrale, haast scheidsrechterlijke functie die er voor zorg draagt, dat de overgang geleidelijk verloopt. De invloed laat zich op die manier evenzeer gelden als de overige elementen en regeert elke laatste achttien dagen van ieder seizoen. In z’n ontwikkeling van geboorte naar volwassenheid en regeneratie gaat het gelijk op met het element Vuur.


Metaal

De ontwikkeling van het element Metaal volg je het best met het element Hout (landbouw) in gedachten. Het heeft zín geboorte in de maanomloop van Mei (de Slang), z’n volwassenheid in de maanomloop van september (de Haan) en regenereert in de maanomloop van januari (het Rund). Hieruit wordt duidelijk dat het metaal wordt ingezet voor het bewerken van het land en het binnenhalen van de oogst. Verder regeert het element het geldcicuit dat ontstaat uit de verhandelde opbrengst. De karakteristieke kenmerken van het element Metaal zijn daarom ook het veranderen en het vernieuwen (herfst). Slang, Haan en Rund.
Water

De ontwikkeling van het element Water is tegengesteld aan die van het element Vuur en vertegenwoordigt het winterse, donkere principe. Het wordt in de maanomloop van de maand augustus (de Aap) geboren, waar de terugloop van de dag(licht)lengte al goed merkbaar wordt. Het bereikt z’n volwassen status op de kortste dag in de maanomloop van december (de Rat) en regenereert in de maanomloop van april (de Draak). Zín karakteristieke kenmerken vind je terug in de koude, in het vochtige en bovenal in het standvastige (het volhouden). De letterlijke diepgang van het element vind je bijvoorbeeld ook figuurlijk terug in leer van de filosofie, waar ook de nodige diepgang plaats heeft teneinde een levensbeschouwelijke oplossing te vinden voor een bepaald probleem. Aap, Rat en Draak.
De diverse fasen van de elementaire ontwikkelingen die uit de overdracht ontstonden, hebben zo allen hun plaats gevonden in de zodiacale cirkel en houden elkaar zo ook in evenwicht. Met bovenstaande informatie bij de hand voor de onderstaande tabel wordt duidelijk, dat een element z’n sterke en zwakke plaatsen kent in de zodiac. Onderstaand de gedetailleerde kaart van de dierenriem die nauwgezet weergeeft welke perioden door de verschillende elementen wordt beheerst.


 

Geboorte

Eerste

Bad

Puber-teit

Groei

Was-dom

Ouder-

Dom

Ziekte

Dood

Graf

Oplos-sing

Kiemen

Ont-

vang

enis

Groen

10.zwijn

11.rat

12.rund

1.tijger

2.konijn

3.draak

4.slang

5.paard

6.schaap

7.aap

8.haan

9.hond

Rood

1.tijger

2.konijn

3.draak

4.slang

5.paard

6.schaap

7.aap

8.haan

9.hond

10.zwijn

11.rat

12.rund

Geel

1.tijger

2.konijn

3.draak

4.slang

5.paard

6.schaap

7.aap

8.haan

9.hond

10.zwijn

11.rat

12.rund

Wit

4.slang

5.paard

6.schaap

7.aap

8.haan

9.hond

10.zwijn

11.rat

12.rund

1.tijger

2.konijn

3.draak

Zwart

7.aap

8.haan

9.hond

10.zwijn

11.rat

12.rund

1.tijger

2.konijn

3.draak

4.slang

5.paard

6.schaap

Blauw

5.paard

4.slang

3.draak

2.konijn

1.tijger

12.rund

11.rat

10.zwijn

9.hond

8.haan

7.aap

6.schaap

Paars

8.haan

7.aap

6.schaap

5.paard

4.slang

3.draak

2.konijn

1.tijger

12.rund

11.rat

10.zwijn

9.hond

Goud

8.haan

7.aap

6.schaap

5.paard

4.slang

3.draak

2.konijn

1.tijger

12.rund

11.rat

10.zwijn

9.hond

Zilver

11.rat

10.zwijn

9.hond

8.haan

7.aap

6.schaap

5.paard

4.slang

3.draak

2.konijn

1.tijger

12.rund

Grijs

2.konijn

1.tijger

12.rund

11.rat

10.zwijn

9.hond

8.haan

7.aap

6.schaap

5.paard

4.slang

3.draak


Zoals je ziet, loopt de ontwikkeling van de mannelijke hemelse stammen met de zon mee en loopt de ontwikkeling van de vrouwelijke hemelse stammen tegen de zon in.

Om nu helder en duidelijk inzicht te krijgen in het interpreteren van een persoonlijke horoscoop dient het onderstaande als een gids. Dit geschiedt aanvankelijk eenvoudig en wanneer er behoefte is aan een gedetailleerde uitleg (interpretatie van de persoonlijke tekens), doet diegene dat het best via een bericht naar ons e-mail adres (chineseastrology@hidden-well.com) of na het verzenden van het inschrijfformulier. (Naar het formulier)

Back to top
© Copyright The Hidden Well (2021) Information: chineseastrology@hidden-well.com [Disclaimer] [Privacy statement]